Издөөнүн жыйынтыктары:

сиздин суроо-талап боюнча 100 дал келишүү табылган