Издөөнүн жыйынтыктары:

сиздин суроо-талап боюнча 90 дал келишүү табылган