ТАЛАС ОБЛУСУ

Негизги тармактар: айыл чарбачылыгы

11.4 6
кв. км

жалпы аянты

267.4
миң адам.

туруктуу калктын саны

16
млрд. сом

РДП

Талас облусу – республикадагы эң чакан облус, Кыргызстандын түндүк-батыш бөлүгүндө жайгашкан. Талас өрөөнүн, Кыргыз Ала-Тоосунун эңкейиштерин ээлейт. Түндүктөн жана батыштан – Казакстан Республикасы (Жамбыл облусу), түштүктөн – Жалал-Абад облусу, чыгыштан – Чүй облусу менен чектешет. Облустун административдик борбору – Талас шаары.
Облустун курамына 4 район, 1 шаар тибиндеги поселок, 36 айыл округдары, 90 айыл кирет.

  • Бакай-Ата району – Бакай-Ата айылы
  • Кара-Буура району – Кызыл-Адыр айылы.
  • Манас району – Покровка айылы.
  • Талас району (Талас облусу) – Манас айылы..

Экономикалык абалы

39.9
млн. $ США

ИМПОРТ

61.7
млн. $ США

ЭКСПОРТ

Чакан жана орто ишканалардын саны

320

Чакан ишканалар

1600

Чакан ишканалардын кызматкерлеринин саны

11

Орто ишканалар

500

Орто ишканалардын кызматкерлеринин саны

1,348.3
млн. сом

Өнөр жай
20182019
Пайдалуу кендерди казуу 3.47.7
Иштетүү өндүрүшү 709.0973.1
Электр энергия, газ жана сууну иштеп чыгаруу жана бөлүштүрүү, калдыктарды жыйноо 635.8572.4

2,422,547.5
млн. сом

Каржылоо булактары боюнча негизги капиталга инвестициялар
201720182019
Жергиликтүү бюджет 3001.3 14338.37.0
Ишканалардын жана
уюмдардын каражаттары 84097.3 137934.553.5
Калктын каражаттары 697050.7 912253.3842.1
Республикалык бюджет 425203.3 430162.1289.6
Чет өлкөлүк насыя 912557.9 847222.25625.3
Чет өлкөлүк гранттар жана гуманитардык жардам 144381.4 80637.1137.6

Инфраструктура

Жол тармагы

Негизги автомагистраль (A361) чыгыштан Өтмөк ашуусу (кышында аба ырайынын себебинде жабылып калышы мүмкүн) аркылуу Казакстандын Тараз өрөөнүнө түшөт. Кызыл-Адырдагы өрөөндүн башталышынан бир жол түндүккө Таразга карай, ал эми башка жол түштүккө – Кара-Буура ашуусу аркылуу Жалал-Абад облусуна кетет.