ФИНКА Банкынын ийгилигинин тарыхы

«Финка Банк» ЖАК Кыргыз рыногуна 1995-жылы жакыр адамдарды колдоо, камсыздоо боюнча USAID программасы катары кирген. Ошондой эле бизнести өнүктүрүү жана жашоо деңгээлин жакшыртуу үчүн керектүү товараларды алууга, кызматтарды көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар.

2003-жылы ФИНКА Кыргыз Республикасы компаниясы «ФИНКА Микро кредиттик компания» ЖАК болуп кайра катталган жана Кредиттик маалыматтык бюронун мүчөсү болгон.

2015-жылдын мартында «ФИНКА Микро кредиттик компания» ЖАК банк лицензиясын алган, андан кийин ал «ФИНКА Банк» ЖАК болуп өзгөргөн. Толук лицензиялоо менен алгачкы аманаттарды кабыл алуу укугу берилген. 2018-жылга карата банкта кардардык аманаттардын 42 млн. АКШ доллары бар жана кардардык база 100 000ден көп адамга чейин өстү. 2017-жылы банктын таза пайдасы 5.827 млн. АКШ долларын түзгөн