Чүй облусу

Негизги тармактар: Өнөр жай

20.2
кв. км

Жалпы аянты

959.8
тмин. адам.

Туруктуу калктын саны

88.4
млрд сом

РДП

Чүй облусу Кыргыз Республикасынын түндүк бөлүгүндө жайгашкан. Түндүктө жана батышта Казакстан Республикасы, түштүк-батышта – Кыргыз Республикасынын Талас, Жалал-Абад, түштүктө – Нарын, түштүк-чыгышта – Ысык облустары менен чектешет.
Облустун курамына 8 район кирет:

  • Панфилов району – Кайыңды айылы.
  • Жайыл району (мурдагы Калинин) – Кара-Балта ш.
  • Москва району – Беловодское айылы.
  • Сокулук району – Сокулук айылы.
  • Аламүдүн району – Лебединовка айылы.
  • Чүй району – Токмок ш.
  • Ысык-Ата району – Кант ш.
  • Кемин району – Кемин ш.

Регион сааны

921.7

Туруктуу калктын саны

472,7
мин. адам.

эркек

487,1
мин. адам.

аял

Экономикалык абалы

823,4
млн. дол. США

Импорт

217,9
млн. дол. США

Экспорт

Чакан жана орто ишканалардын саны:

1564

чакан ишканалар

115

орто ишканалар

10600

Чакан ишканалардын кызматкерлеринин саны

6500

Орто ишканалардын кызматкерлеринин саны

128,1
млн. сом

Өнөр жай
201720182019
Пайдалуу кендерди казуу351.34901.6216,1
Иштетүү өндүрүшү93282.8101492.2120130.9
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)6401.57311.77219.8
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдык-тарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу276.3278.7535.5
Минералдык-чийки зат базасы
20172018
Табигый кум, тонна 240651.4 208431.6
Гранулдар, күкүм жана таштын күлмайдасы, тонна 361605.1 321146.1
Гранит жана кумташ, тонна 1959.8 1040.8
Кен жана алтындуу концентраттар, тонна 4635.7 611.7

22
Млн. сом

Каржылоо булактары боюнча негизги капиталга инвестициялар
201720182019
Ички инвестициялар 7285.6 13250.8693
Ишканалардын каражаттары 3231.5 6684.22353.2
Калктын каражаттары 3238.4 4584.5533
Республикалык жана жергиликтүү бюджеттеринин каражаттары 483.3 652.124.7
КР резидентинин банк насыясынын каражаттары 332.4 1330.09551.1 Тышкы инвестициялар 15060.9 7366.97527.4
Чет өлкөлүк насыянын каражаттары 6958.6 550.2790.2
Чет өлкөлүк гранттардын жана гуманитардык жардамдын каражаттары 250.5 363.6533.5
Тике чет өлкөлүк инвестициялардын каражаттары 7851.8 6,453.17527.4

Инфраструктура

Жол тармагы

Региондун негизги чыгыш-батыш транспорттук өзөгү болуп региондун ири шаарлары аркылуу өтүүчү Тараз-Бишкек-Балыкчы автомагистралы эсептелет. Жолдун Бишкектен батышка кетүүчү бөлүгү E40 – Европа маршрутунун бөлүгү болуп саналат жана жергиликтүү деңгээлде M-39 шоссеси (СССР мезгилиндеги жолдордун эски номерлениши боюнча) катары белгилүү. Бишкектен Алматы багытына карай улантылуучу жолго ушул эле цифралар таандык; бул жол Чүй дарыясын кесип өтүп, Кордайдагы чек ара өтмөгү аркылуу Казакстанды карай региондон узап кетет.

Темир жолу

Региондогу жалгыз темир жол ушул эле Тараз-Бишкек-Балыкчы маршруту боюнча өтөт.