НАРЫН ОБЛУСУ

Негизги тармактар: Мал чарбачылыгы

23.1
мин. кв. км

283.9
мин. адам.

Туруктуу калктын саны

14
млрд сом

РДП

Регион тууралуу

Нарын облусу Кыргызстандын борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Өрөөндөр менен Ички Тянь-Шандын эңкейиштерин ээлейт жана өлкөдөгү эң чоң регион болуп саналат.
Нарын облусу 5 райондон, 2 шаар тибиндеги поселоктон жана 61 айыл округунан турат.

  • Ак-Талаа району — Баетов айылы.
  • Ат-Башы району — Ат-Башы айылы.
  • Жумгал району — Чаек айылы.
  • Кочкор району — Кочкор айылы.
  • Нарын району — Нарын ш.

Регион сааны

283.9
тыс. чел.

Туруктуу калктын саны

144
тыс. чел.

эркектер

139
тыс. чел.

аялдар

Экономикалык абалы

7.4
млн. дол. США

ИМПОРТ

1.4
млн. дол. США

ЭКСПОРТ

Чакан жана орто ишканалардын саны

252

Чакан ишканалар

16

Чакан ишканалардын кызматкерлеринин саны

815

Орто ишканалардын кызматкерлеринин саны

2,549.5
млн. сом

Өнөр жай
20172018
Пайдалуу кендерди казуу 1027.1 1261.6
Иштетүү өндүрүшү 416.3 328.7
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 863.3 921.1
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдык-тарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 34.3 38.0
Каржылоо булактары боюнча негизги капиталга инвестициялар
2018
Жергиликтүү бюджет, млн.сом 4.9
Ишканалардын жана уюмдардын каражаттары, млн.сом 173.3
Калктын каражаттары, млн.сом 611.7
Республикалык бюджет, млн.сом 501.2
Чет өлкөлүк насыя, млн.сом 2,869.9
Чет өлкөлүк гранттар жана гуманитардык жардам, млн.сом 221.0
Тике чет өлкөлүк инвестициялардын түшүүсү, млн.$ 3.1
Пайдалуу кендердин негизги түрлөрүн иштеп чыгаруу
20172018
Табигый кум 7270.0 7650.0
Кальцийсиз доломит 29497.6 33861.9
Таш көмүр жана лигнит, миң тонна 865.2 1066.6
Табигый күкүрт кычкыл барий (барий) 12464.0 9728.0

Инфраструктура

Жол тармагы

Негизги магистраль Кытай чек арасынан Торугарт аркылуу түндүккө, Ысык-Көлдөгү Балыкчыга карай өтөт.