НАРЫН ОБЛУСУ

Негизги тармактар: Мал чарбачылыгы

23.1
мин. кв. км

289.6
мин. адам.

Туруктуу калктын саны

14
млрд сом

РДП

Регион тууралуу

Нарын облусу Кыргызстандын борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Өрөөндөр менен Ички Тянь-Шандын эңкейиштерин ээлейт жана өлкөдөгү эң чоң регион болуп саналат.
Нарын облусу 5 райондон, 2 шаар тибиндеги поселоктон жана 61 айыл округунан турат.

  • Ак-Талаа району — Баетов айылы.
  • Ат-Башы району — Ат-Башы айылы.
  • Жумгал району — Чаек айылы.
  • Кочкор району — Кочкор айылы.
  • Нарын району — Нарын ш.

Регион сааны

289.6
тыс. чел.

Туруктуу калктын саны

147.5
тыс. чел.

эркектер

142.1
тыс. чел.

аялдар

Экономикалык абалы

4.2
млн. дол. США

ИМПОРТ

1
млн. дол. США

ЭКСПОРТ

Чакан жана орто ишканалардын саны

282

Чакан ишканалар

15

Чакан ишканалардын кызматкерлеринин саны

800

Орто ишканалардын кызматкерлеринин саны

2870.4
млн. сом

Өнөр жай
201720182019
Пайдалуу кендерди казуу 1027.1 1261.61519.7
Иштетүү өндүрүшү 416.3 328.7425.8
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 863.3 921.1865.0
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдык-тарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 34.3 38.059.8
Каржылоо булактары боюнча негизги капиталга инвестициялар
20182019
Жергиликтүү бюджет, млн.сом 4.97.8
Ишканалардын жана уюмдардын каражаттары, млн.сом 173.3115.4
Калктын каражаттары, млн.сом 611.7706.2
Республикалык бюджет, млн.сом 501.2396.6
Чет өлкөлүк насыя, млн.сом 2,869.91943.1
Чет өлкөлүк гранттар жана гуманитардык жардам, млн.сом 221.01722.0
Тике чет өлкөлүк инвестициялардын түшүүсү, млн.$ 3.10
Пайдалуу кендердин негизги түрлөрүн иштеп чыгаруу
201720182019
Табигый кум 7270.0 7650.07650.0
Кальцийсиз доломит 29497.6 33861.921784
Таш көмүр жана лигнит, миң тонна 865.2 1066.61252198.9
Табигый күкүрт кычкыл барий (барий) 12464.0 9728.010915.6

Инфраструктура

Жол тармагы

Негизги магистраль Кытай чек арасынан Торугарт аркылуу түндүккө, Ысык-Көлдөгү Балыкчыга карай өтөт.