Жалал-абад облусу

Негизги тармактар: Гидроэнергетика

33.7
тыс. кв. км

Жалпы аянты

1238.8
млн. адам.

Туруктуу калктын саны

61.2
млрд сом

РДП

Жалал-Абад облусу Кыргыз Республикасынын түштүк-батышында жайгашкан. Түштүк-чыгыштан – Өзбекстан, түндүктөн – Талас облусу, чыгыштан – Нарын облусу менен чектешет. Облустун борбору – Жалал-Абад шаары.
Жалал-Абад облусу 8 райондон, 7 шаардан жана 68 айылдык округдан турат.

 • Аксы району — Кербен.
 • Ала-Бука району — Ала-Бука.
 • Базар-Коргон району — Базар-Коргон.
 • Ноокен району — Масы.
 • Сузак району — Сузак.
 • Тогуз-Торо району — Казарман.
 • Токтогул району — Токтогул.
 • Чаткал району — Каныш-Кыя.
 • Жалал-Абад ш.
 • Кара-Көл ш.
 • Майлуу-Сай ш.
 • Таш-Көмүр ш.
 • Таш-Көмүр ш.
 • Кербен ш.
 • Токтогул ш.

Регион сааны

1238.8
млн. адам.

Туруктуу калктын саны

623.4
миң адам.

эркектер

615.4
миң адам

аялдар

Экономикалык абалы

49.4
млн. дол. США

ИМПОРТ

214.8
млн. дол. США

ЭКСПОРТ

Чакан жана орто ишканалардын саны

541
чакан ишканалар

42
орто ишканалар

3700

2200
Орто ишканалардын кызматкерлеринин саны

25,836.7
млн. сом

Өнөр жай
201720182019
Пайдалуу кендерди казуу 9601.9 10384.328711.3
Иштетүү өндүрүшү 4443.3 4279.14172.3
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 11036.3 10943.210102.2
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдык-тарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 137.1 119.5167.1

208,431.6
тонна

Минералдык-чийки зат базасы
20172018
Табигый кум, тонна 240651.4 208431.6101021.4
Гранулдар, күкүм жана таштын күлмайдасы, тонна 361605.1 321146.10
Гранит жана кумташ, тонна 1959.8 1040.80
Кен жана алтындуу концентраттар, тонна 4635.7 611.750372.5

24356.4
млн. сом

Каржылоо булактары боюнча негизги капиталга инвестициялар
20182019
Жергиликтүү бюджет 276.8449
Ишканалардын жана
уюмдардын каражаттары 1354.21606
Республикалык бюджет 1119.2722
Банк насыясы (КР резидентинин) 2998.50
Чет өлкөлүк насыя 12775.713724.4
Тике чет өлкөлүк инвестициялардын түшүүсү 4928.43638

Инфраструктура

Жалал-Абад облусунун аянты 33,7 кв. км (өлкөнүн жалпы аянтынын 16,9%ын) түзүп, Кыргызстандын борбордук-батыш бөлүгүндө жайгашкан. Облустун түштүк чети Фергана өрөөнүнүн бир бөлүгүн ээлейт. Облустун калган бөлүгү – тоолуу жерлер. М41, Бишкектен Ошко кетүүчү негизги түндүк-түштүк трассасы региондун борбору аркылуу ийри жолдор аркылуу төмөн карай кетет. Башка жол түштүктөгү чек араны бойлой батыштагы чекке чейин жетет, андан ары түндүк-чыгышка карай бурулуп, Чаткал өрөөнү боюнча өтүп, Талас облусундагы Кызыл-Адырга кетет. Дагы бир жол чыгышты карай Казарманга жана Нарынга барат (кышкысын жабылат жана Фергана тоо кыркасынан тартып Казарманга чейин жолтандабасты талап кылат).