БАТКЕН ОБЛУСУ

Негизги тармактар: Айыл чарбачылыгы. Туризм

17
миң. кв. км

Жалпы аянты

537.3
миң. адам.

Туруктуу калктын саны

17.9
млрд сом

РДП

Регион тууралуу

Баткен облусу Кыргыз Республикасынын түштүк-батышында жайгашкан. Түштүгүнөн – Тажикстан, түндүгүнөн – Өзбекстан, чыгышынан – Ош облусу менен чектешет. Облустун борбору – Баткен шаары. Облус 3 районго бөлүнөт – Баткен, Кадамжай, Лейлек райондору.
Облуста 32 айыл өкмөтү, 2 айыл башчылыгы, 1 шаар башчылыгы, бардыгы болуп 189 айылдык калк жашаган пункттар орун алган. Облустун географиялык абалынын өзгөчөлүгү болуп анын территориясында коңшулаш өлкөлөргө тийиштүү бир нече анклавдардын (архипелагдардын) жайгашкандыгы эсептелет. Буга байланыштуу транспорттук жолдор көптөгөн чек аралар жана анклавдар аркылуу өтөт.
Баткен облусу 3 райондон жана облуска баш ийген 3 шаардан турат:

  • Баткен району – Баткен ш..
  • Кадамжай району – Пулгон. 1992-жылга чейин Фрунзе району деп аталып келген..
  • Кадамжай районунун курамына 11 айыл округу жана 4 шаар тибиндеги поселоктор кирет.
  • Лейлек району – Исфана. Лейлек районунун курамына 9 айыл округу (анын ичинде 39 айыл) кирет.
  • Баткен шаары.
  • Кызыл-Кыя шаары.
  • Сүлүктү шаары.

Регион сааны

537.3
миң адам

Туруктуу калктын саны

273.7
миң адам

эркектер

миң адам

аялдар

Экономикалык абалы

40.5
млн. дол. США

ИМПОРТ

16.5
млн. дол. США

ЭКСПОРТ

Чакан жана орто ишканалардын саны

271

Чакан ишканалар

29

Чакан ишканалардын кызматкерлеринин саны

2200

Орто ишканалар

2975.2
млн. сом

Өнөр жай
201720182019
Пайдалуу кендерди казуу 705.7 915.71021.8
Иштетүү өндүрүшү 3335.3 3954.61184.5
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 663.0 691.1687.5
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдык-тарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 59.5 71.881.3
Каржылоо булактары боюнча негизги капиталга инвестициялар
20182019
Жергиликтүү бюджет, млн.сом 71.8117.5
Ишканалардын жана уюмдардын каражаттары, млн.сом 330.1258.2
Калктын каражаттары, млн.сом 1026.61036.5
Республикалык бюджет, млн.сом 546.5737.9
Чет өлкөлүк насыя, млн.сом 847.81158.3
Чет өлкөлүк гранттар жана гуманитардык жардам, млн.сом 180.4367.6
Тике чет өлкөлүк инвестициялардын түшүүсү, млн.$ 2.390.2

Инфраструктура

Географиялык абалы

Региондун географиялык абалынын өзгөчөлүгү болуп анын территориясында коңшулаш өлкөлөргө тийиштүү бир нече анклавдардын (архипелагдардын) жайгашкандыгы эсептелет. Буга байланыштуу транспорттук жолдор көптөгөн чек аралар жана анклавдар аркылуу өтөт.