БАТКЕН ОБЛУСУ

Негизги тармактар: Айыл чарбачылыгы. Туризм

17
миң. кв. км

Жалпы аянты

513.6
миң. адам.

Туруктуу калктын саны

17.9
млрд сом

РДП

Регион тууралуу

Баткен облусу Кыргыз Республикасынын түштүк-батышында жайгашкан. Түштүгүнөн – Тажикстан, түндүгүнөн – Өзбекстан, чыгышынан – Ош облусу менен чектешет. Облустун борбору – Баткен шаары. Облус 3 районго бөлүнөт – Баткен, Кадамжай, Лейлек райондору.
Облуста 32 айыл өкмөтү, 2 айыл башчылыгы, 1 шаар башчылыгы, бардыгы болуп 189 айылдык калк жашаган пункттар орун алган. Облустун географиялык абалынын өзгөчөлүгү болуп анын территориясында коңшулаш өлкөлөргө тийиштүү бир нече анклавдардын (архипелагдардын) жайгашкандыгы эсептелет. Буга байланыштуу транспорттук жолдор көптөгөн чек аралар жана анклавдар аркылуу өтөт.
Баткен облусу 3 райондон жана облуска баш ийген 3 шаардан турат:

  • Баткен району – Баткен ш..
  • Кадамжай району – Пулгон. 1992-жылга чейин Фрунзе району деп аталып келген..
  • Кадамжай районунун курамына 11 айыл округу жана 4 шаар тибиндеги поселоктор кирет.
  • Лейлек району – Исфана. Лейлек районунун курамына 9 айыл округу (анын ичинде 39 айыл) кирет.
  • Баткен шаары.
  • Кызыл-Кыя шаары.
  • Сүлүктү шаары.

Регион сааны

513.6
миң адам

Туруктуу калктын саны

261
миң адам

эркектер

252
миң адам

аялдар

Экономикалык абалы

146.5
млн. $.США

ИМПОРТ

26.9
млн. $. США

ЭКСПОРТ

Чакан жана орто ишканалардын саны

213

Чакан ишканалар

21

Чакан ишканалардын кызматкерлеринин саны

1562

Орто ишканалар

1807

Орто ишканалардын кызматкерлеринин саны

5633.2
млн. сом

Өнөр жай
20172019
Пайдалуу кендерди казуу 705.7 915.7
Иштетүү өндүрүшү 3335.3 3954.6
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 663.0 691.1
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдык-тарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 59.5 71.8
Каржылоо булактары боюнча негизги капиталга инвестициялар
2018
Жергиликтүү бюджет, млн.сом 71.8
Ишканалардын жана уюмдардын каражаттары, млн.сом 330.1
Калктын каражаттары, млн.сом 1026.6
Республикалык бюджет, млн.сом 546.5
Чет өлкөлүк насыя, млн.сом 847.8
Чет өлкөлүк гранттар жана гуманитардык жардам, млн.сом 180.4
Тике чет өлкөлүк инвестициялардын түшүүсү, млн.$ 2.3

Инфраструктура

Географиялык абалы

Региондун географиялык абалынын өзгөчөлүгү болуп анын территориясында коңшулаш өлкөлөргө тийиштүү бир нече анклавдардын (архипелагдардын) жайгашкандыгы эсептелет. Буга байланыштуу транспорттук жолдор көптөгөн чек аралар жана анклавдар аркылуу өтөт.