ИжКБА жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктиктин директору

ТЕМИРАЛИЕВ Умбриэль Темиралиевич