ИжКБА жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктиктин директору

ИМАНОВ Талантбек Орускулович