ИжКБА жөнүндө

ИИжКБА жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиги чет өлкөлүк инвестицияларды илгерлеткен жана эл аралык компанияларга Кыргыз Республикасындагы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү издөөгө жардам берген мамлекеттик мекеме болуп саналат.

Мамлекеттик агенттиктин негизги максаттары улуттук экономикага инвестициялардын келишин тартуу жана өбөлгөлөө, бар болгон жана мүмкүнчүлүктүү экспорттоочулардын продукцияларын чет өлкөнүн рынокторуна өткөрүү, ошондой эле мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн механизмдерин иштеп чыгуу болуп саналат.

Биздин миссия – Кыргыз Республикасынын экономикалык жактан өнүгүүсү үчүн стратегиялык мааниси бар чет өлкөлүк түз инвестицияларды тартуу жана кармоо. Биздин баалуулуктар: өтө берилгендик, чынчылдык, кесипкөйлүүлүк, кардарларды жакшы тейлөө жана боорукердик. Бизнести пландагандан баштап, аны ишке киргизгенге жана кеңейткенге чейин компанияларды колдоо үчүн биз акысыз консультацияларды беребиз жана кызматтарды көрсөтөбүз.