Мамлекеттик түзүлүш

Кыргыз Республикасынын мамлекттик түзүлүшү 2010-жылдын 27-июнунда кабыл алынган  Конституция тарабынан аныкталат. Жаңы Конституция Крыгызстанда башкаруунун мамлекеттик формасын парламенттик республика катары аныктайт. Парламент жана Премьер-министр Президентке караганда көбүрөөк бийликке жана укуктарга ээ.

Республиканын Парламенти — Жогорку Кеңеш эң эле маанилүү чечимдерди жана мамлекеттин саясатын кабыл алууда артыкчылыктарга ээ жана партиялык тизме менен беш жылдык мөөнөткө шайланган 120 депутаттан турат.

Президент бүткүл элдик добуш берүү менен 6 жылдык мөөнөткө экинчи мөөнөткө кайра шайлануу укугуна ээ болбостон шайланат. Бир эле адам эки жолу Президент болуп шайлана албайт.

Өкмөт башчы — премьер-министр, көпчүлүк добушка ээ болгон парламенттик фракция (50 пайыздан ашуун мандатка ээ болгон саясий партиянын депутаттарынан түзүлөт) түзгөн парламент тарабынан дайындалат.