Техникалык жөнгө салуу

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында техникалык жөнгө салуунун негиздери тууралуу» мыйзамы бул тармактардагы укуктук негиздерди орнотот:

  • Продукцияга милдеттүү талаптарды иштеп чыгуу, кабыл алуу, колдонуу аткаруу  жана\же аны менен байланышкан өндүрүш, курулуш, монтаждоо, жөнгө салуу, сактоо, ташуулар, ишке ашыруу, эксплуатациялоо, утилдештирүү, жумуштарды аткаруу, кызмат көрсөтүү, ошондой эле дал келишүүнү баалоону  долбоорлоо процесстерине (изилдөөлөрдү кошкондо);
  • Продукцияга  же өндүрүш, курулуш, монтаждоо, жөнгө салуу, сактоо, ташуулар, ишке ашыруу, эксплуатациялоо, утилдештирүү, жумуштарды аткаруу, кызмат көрсөтүү, ошондой эле дал келишүүнү баалоону  долбоорлоо процесстерине (изилдөөлөрдү кошкондо) болгон талаптарды  иштеп чыгуу, кабыл алуу, колдонуу жана ыктыярдуу негизде аткаруу;

Техникалык жөнгө салуу боюнча укуктуу мамлекеттик орган техникалык жөнгө салуу тармагында бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана жүзөөгө ашырууну ишке ашыруучу Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги болуп саналат [2]. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги ошондой эле Кыргыз Республикасынын милдеттемелерин Соода жүргүзүүдөгү техникалык тосмолор боюнча макулдашууларга[3]  жана Санитардык жана фитосанитардык чараларды колдонуу боюнча Макулдашууларга[4] ылайык аткарууну камсыздайт.