Салык режими

Салыктар жана чогулттулар

Кыргыз Республикасындагы салык салуу Кыргыз Республикасынын Салык кодекси жана башка  нормативдик укуктук актылар менен жөнгө салынат. Салык мыйзамынын сакталышына, салыктарды бюджетке толук жана өз учурунда төлөөгө  көзөмөл жүргүзүүчү орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Мамлекеттик салык кызматы болуп саналат.

Милдеттүү которуулардын ичинде Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык камсыздоо тууралуу” Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык камсыздоо боюнча камсыздоо взносторунун тарифтери тууралуу” Мыйзамы жана башка актылар менен жөнгө салынуучу Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна камсыздоо взносторун белгилөө зарыл.

    Салыктардын түрлөрү

Учурдагы Салык кодекси 2008-жылдын октябрында кабыл алынган жана 2009-жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирген.

Ага ылайык, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында жалпы салык режиминин алкактарында төмөндөгү салыктар бар:

Жалпы мамлекеттик салыктар:

o       пайда салыгы;

o       киреше салыгы;

o       кошумча нарк салыгы;

o       акциз салыгы;

o       кен пайдалангандыгы үчүн салыктар (бонус жана роялти);

o       сатууларга салык.

Жергиликтүү салыктар:

o       жер салыгы;

o       мүлк салыгы.

Юридикалык жактан салык салуу максатында ата мекендик жана чет өлкөлүк уюмдарга бөлүнөт. Ата мекендик уюм катары Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык түзүлгөн юридикалык жак түшүнүлөт, ал эми чет өлкөлүк уюм катары чет өлкөлүк мамлекеттин мыйзамына ылайык түзүлгөн корпорация, компания, фирма, фонд, мекеме же башка уюм же эл аралык уюм эсептелет.

Чет өлкөлүк уюмдар өз кезегинде ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасындагы туруктуу мекемелер аркылуу ишке ашыруучу чет өлкөлүк уюмдарга жана Кыргыз Республикасындагы туруктуу мекеме менен байланышта болбогон чет өлкөлүк уюмдарга бөлүнөт.