Монополияга каршы жөнгө салуу

Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамы Кыргыз Республикасынын “Атаандаштык тууралуу” Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын “Табигый жана уруксат берилген монополиялар тууралуу” мыйзамы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын “Жарнама тууралуу” Мыйзамы ж.б. тарабынан көрсөтүлгөн. Табигый жана уруксат берилген субъектилердин ишмердүүлүгүн жөнгө салуу жана аларга көзөмөл кылууну Кыргыз Республикасынын монополияга каршы органы жана мамлекеттик жөнгө салуу тармактык органдары  укуктарынын чегинде ишке ашырат. Атаандаштыкты коргоо жана өнүктүрүү тармагында мамлекеттик жөнгө салуу жана монополиялык ишмердүүлүктүн жана адилетсиз атаандаштыктын алдын алуу, чектөө жана бөгөт коюу бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга укуктуу болгон жана отун-энергетикалык комплексти жөнгө салууну ишке ашыруучу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Монополияга каршы мамлекеттик агенттик болуп саналат.