Лицензиялар жана уруксат кагаздары

Мыйзамдар

Лицензия берүү менен байланышкан мамилелер Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү системасы тууралуу» мыйзамы менен жөнгө салынат[1]. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жөнгө салынган  банктардын, финансылык-кредиттик жана башка уюмдардын ишмердүүлүгүнө  лицензия берүү атайы мыйзамдарга ылайык аларга карама-каршы келбеген бөлүгүндө жүргүзүлөт[2]. Кен пайдалануу тармагындагы ишмердүүлүккө лицензия берүүнүн өзгөчөлүктөрү Кыргыз Республикасынын кен байлыктары тууралуу мыйзамына ылайык белгиленет.

Лицензиялар менчиктин түрүнө карабастан бардык адамдар үчүн (анын ичинде чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жокторго дагы) тең укуктуу негизде жана шарттарда берилет.

Лицензия берүүгө укуктуу органдар

Лицензияларды берүү ишмердүүлүктүн лицензияланган түрүнө көзөмөл жүргүзүү таандык болгон укуктуу мамлекеттик органдар  (лицензиарлар) тарабынан жүргүзүлөт. Лицензия бере турган мамлекеттик органдардын тизмеси Кыргыз Республикасынын мыйзамдык актылары жана Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Башка мамлекеттерден алынган  лицензиялар Кыргыз Республикасынын аймагында тиешелүү эл аралык макулдашууларды түзгөн шарттарда жарактуу деп таанылат.