Жагымдуу инвестициялык климат

Кыргыз Республикасы өлкөгө мыкты инвестиция алып келүү үчүн шарттарды түзүүдө. Өлкө дүйнө жүзүнүн 21 өлкөсү менен кош салык салуу коркунучунан коргоо боюнча эл аралык макулдашууга жана дүйнө жүзүнүн 27 өлкөсү менен чет өлкөлүк инвестицияларды коргоо жана колдоо тууралуу макулдашууларга кол койду.

Ошондой эле өлкөдө аймакта кыйла пайдалуу салык системасы аракеттенет:

Өлкөдө салыктардын болгону 8 түрү бар:

 • КНС
 • Киреше салыгы
 • Пайда салыгы
 • Акциз салыгы
 • Кен пайдалангандыгы үчүн салыктар
 • Сатууларга салык
 • Жер салыгы
 • Мүлк салыгы

 

Мамлекеттик салык преференциялар:

 • Айыл чарба өндүрүүчүлөрү жана айыл чарба чийки заттар жана тейлөө бирикмелери киреше салыгынан бошотулат.
 • Өз өндүрүү жана кайра иштетүү азыктарынын айыл чарба азык-чарба азык-түлүгүн өндүрүүчүлөрдүн жеткирүү, беримдери КНСтен бошотулган беримдер болуп саналат;
 • Айыл чарба өндүрүүчүлөр сатуудан алынуучу салыкты төлөөдөн бошотулат.

 

Бүткүл дүйнөлүк банктын «Doing Business 2017» деген изилдөө ылайык, Кыргыз Республикасы инвесторлордун салымдарын коргоо даражасын боюнча 190 мамлекеттин рейтингинде 42-орунду ээлейт.