Либералдык мыйзам чыгаруу

Кыргыз Республикасы либералдуу принциптерди калыптандыруу менен өлкөдө ишкердикти өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүп жатат:

 • Көбүрөөк жакшы таасир этүү режими
 • Чет өлкөлүк жана жергиликтүү компаниялар үчүн ишмердүүлүктүн бирдей шарттары
 • Инвестордун эл аралык арбитражга кайрылуу укугу
 • Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары  инвестицияларды,  мүлк жана маалыматты чыгарып кетүүгө же репатриациялоого кепилдиктер.
 • Инвестицияларды экспроприациялоодон коргоого жана инвесторлордун чыгымдарын төлөп берүүгө кепилдиктер.
 •  Акча операцияларынын эркиндиги
 • Кыргыз Республикасындагы инвестициялар тууралуу» мыйзам менен чет өлкөлүк инвесторлордун укуктарын кеңири коргоо.
 • Экономиканын бардык секторлоруна кирүү
 • Менчиктештирүүгө, кыргыз компанияларынын акцияларын жана баалуу кагаздарын сатып алууга катышуу.
 • Мамлекет менен “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк тууралуу” мыйзамдын алкагында кеңири кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү, мамлекеттик объектилерди түзүүдө жана пайдаланууда киреше алууга жана фискалдык преференцияларды берүүгө кепилдиктер.
 •  Инвестициялардын формасын жана объектилерин тандоодогу эркиндик ж.б.