Байланыштар

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу инвестицияларды жана экспортту илгерилетүү боюнча Мамлекеттик агенттиги

Дареги: Бишкек шаары, Чүй проспекти, 106

Кабылдама: +996 (312) 62-38-44

Электрондук дареги: mail@invest.gov.kg